Stichting Vrienden van de Synagoge Enschede

De prachtige Synagoge van Enschede is al sinds 1928 een sieraad voor de stad. Het synagogecomplex is voor velen herkenbaar door de drie markante koperen koepels. Het centrale deel van het gebouw omvat de grote sjoel, de dagsjoel, een ritueel badhuis en de kerkenraadskamer. Duidelijk zin in het ontwerp van K.P.C. de Bazel de art-deco stijlelementen uit de Amsterdamse School te herkennen. In combinatie met de oriëntaalse stijl van met name de grote sjoel heeft dit geleid tot een meesterlijk totaalontwerp, waarin een grote mate van harmonie is bereikt. Niet voor niets wordt de Enschedese Synagoge de mooiste van Nederland genoemd. In 1998 werd het synagogecomplex rijksmonument en na een grote restauratie in 2004 is het pand weer in al zijn pracht te bewonderen.

De Stichting Vrienden Synagoge Enschede zorgt dat het prachtige gebouw blijft opengesteld voor bezoekers, individueel of in groepsverband. Ook is er een educatief programma voor scholen waardoor kinderen kennis kunnen maken met het Jodendom. Daarnaast worden er geregeld concerten, lezingen en exposities georganiseerd. Per jaar bezoeken duizenden mensen uit binnen- en buitenland onze Synagoge.

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers. Het vele werk dat nodig is, wordt vrijwel geheel door hen gedaan. Daarnaast is er een groep trouwe vrienden die zich als vriend/donateur verbonden weet aan de synagoge en zo ook een wezenlijke bijdrage levert aan de voortzetting van dit mooie en belangrijke werk.

 

Ja, ook ik wil Vriend van de Synagoge Enschede worden.

Ik maakte een bedrag van minstens € 30,00 over
op rekeningnummer NL12 RABO 0152 8956 04
t.n.v. Stichting Vrienden Synagoge Enschede
o.v.v. mijn naam en “vriend 2024”

Word vriend of vriendin van de Synagoge Enschede

Ook als bedrijf of organisatie kunt u vriend/donateur worden voor een minimum bedrag van € 200,00 per jaar. Overlegt u daarvoor met de stichtingsadministratie via rondleidingen@synagogeenschede.nl of telefonisch 053-4323479.

Als u de Synagoge en de activiteiten ook een warm hart toedraagt en wil ondersteunen, willen we u vragen vriend van de Stichting Vrienden Synagoge Enschede te worden. Dat kan als particulier organisatie of als bedrijf. 

Als vriend  heeft u het hele jaar  gratis entree en wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.                          

U wordt vriend door het formulier in te vullen en een bedrag van minstens € 30,00 over te boeken.

De Stichting Vrienden Synagoge Enschede is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw donaties, onder de algemeen geldende voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting.

Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 12 RABO 0152 8956 04 t.n.v. Stichting Vrienden Synagoge Enschede